Přejít k hlavnímu obsahu
$\estwo{x - 3 = y}{4 x = 37 + 3 x} $
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4x-3x=37
Zvažte použití druhé rovnice. Odečtěte 3x od obou stran.
x=37
Sloučením 4x a -3x získáte x.
37-3=y
Zvažte použití první rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
34=y
Odečtěte 3 od 37 a dostanete 34.
y=34
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
x=37 y=34
Systém je teď vyřešený.