Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4x-33+11
Sloučením 5x a -x získáte 4x.
4x-22
Sečtením -33 a 11 získáte -22.
4x-22
Vynásobte a slučte stejné členy.
2\left(2x-11\right)
Vytkněte 2 před závorku.