Přejít k hlavnímu obsahu
$\estwo{3 t - 3 = 5}{4 s - 37 = t} $
Vyřešte pro: t, s
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3t=5+3
Zvažte použití první rovnice. Přidat 3 na obě strany.
3t=8
Sečtením 5 a 3 získáte 8.
t=\frac{8}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
4s-37=\frac{8}{3}
Zvažte použití druhé rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
4s=\frac{8}{3}+37
Přidat 37 na obě strany.
4s=\frac{119}{3}
Sečtením \frac{8}{3} a 37 získáte \frac{119}{3}.
s=\frac{\frac{119}{3}}{4}
Vydělte obě strany hodnotou 4.
s=\frac{119}{3\times 4}
Vyjádřete \frac{\frac{119}{3}}{4} jako jeden zlomek.
s=\frac{119}{12}
Vynásobením 3 a 4 získáte 12.
t=\frac{8}{3} s=\frac{119}{12}
Systém je teď vyřešený.