Přejít k hlavnímu obsahu
Seřadit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

sort(3,1+2+3,1+2+3+4,1+2+3+4+3)
Sečtením 1 a 2 získáte 3.
sort(3,3+3,1+2+3+4,1+2+3+4+3)
Sečtením 1 a 2 získáte 3.
sort(3,6,1+2+3+4,1+2+3+4+3)
Sečtením 3 a 3 získáte 6.
sort(3,6,3+3+4,1+2+3+4+3)
Sečtením 1 a 2 získáte 3.
sort(3,6,6+4,1+2+3+4+3)
Sečtením 3 a 3 získáte 6.
sort(3,6,10,1+2+3+4+3)
Sečtením 6 a 4 získáte 10.
sort(3,6,10,3+3+4+3)
Sečtením 1 a 2 získáte 3.
sort(3,6,10,6+4+3)
Sečtením 3 a 3 získáte 6.
sort(3,6,10,10+3)
Sečtením 6 a 4 získáte 10.
sort(3,6,10,13)
Sečtením 10 a 3 získáte 13.
3,6,10,13
Položky seznamu jsou už seřazené.