Přejít k hlavnímu obsahu
left parenthesis, a, plus, b, minus, c, right parenthesis, plus, left parenthesis, a, minus, b, plus, c, right parenthesis, minus, left parenthesis, a, minus, b, minus, c, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2a+b-c-b+c-\left(a-b-c\right)
Sloučením a a a získáte 2a.
2a-c+c-\left(a-b-c\right)
Sloučením b a -b získáte 0.
2a-\left(a-b-c\right)
Sloučením -c a c získáte 0.
2a-a-\left(-b\right)-\left(-c\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k a-b-c, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
2a-a+b-\left(-c\right)
Opakem -b je b.
2a-a+b+c
Opakem -c je c.
a+b+c
Sloučením 2a a -a získáte a.
2a+b-c-b+c-\left(a-b-c\right)
Sloučením a a a získáte 2a.
2a-c+c-\left(a-b-c\right)
Sloučením b a -b získáte 0.
2a-\left(a-b-c\right)
Sloučením -c a c získáte 0.
2a-a-\left(-b\right)-\left(-c\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k a-b-c, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
2a-a+b-\left(-c\right)
Opakem -b je b.
2a-a+b+c
Opakem -c je c.
a+b+c
Sloučením 2a a -a získáte a.