Přejít k hlavnímu obsahu
Seřadit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Sdílet

sort(\sqrt{51+4+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 2 na 2 získáte 4.
sort(\sqrt{55+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 51 a 4 získáte 55.
sort(\sqrt{55+9}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 3 na 2 získáte 9.
sort(\sqrt{64}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 55 a 9 získáte 64.
sort(8-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vypočítejte druhou odmocninu 64 a dostanete 8.
sort(8-\sqrt{9+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 3 na 2 získáte 9.
sort(8-\sqrt{9+16}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 4 na 2 získáte 16.
sort(8-\sqrt{25}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 9 a 16 získáte 25.
sort(8-5+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vypočítejte druhou odmocninu 25 a dostanete 5.
sort(3+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Odečtěte 5 od 8 a dostanete 3.
sort(3+\sqrt{36+3^{3}+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 6 na 2 získáte 36.
sort(3+\sqrt{36+27+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 3 na 3 získáte 27.
sort(3+\sqrt{63+1^{4}},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 36 a 27 získáte 63.
sort(3+\sqrt{63+1},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Výpočtem 1 na 4 získáte 1.
sort(3+\sqrt{64},\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 63 a 1 získáte 64.
sort(3+8,\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vypočítejte druhou odmocninu 64 a dostanete 8.
sort(11,\frac{\sqrt{5\times 4+2\times 3-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 3 a 8 získáte 11.
sort(11,\frac{\sqrt{20+6-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vynásobením 5 a 4 získáte 20. Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
sort(11,\frac{\sqrt{26-1}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Sečtením 20 a 6 získáte 26.
sort(11,\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Odečtěte 1 od 26 a dostanete 25.
sort(11,\frac{5}{\sqrt{6\times 4-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vypočítejte druhou odmocninu 25 a dostanete 5.
sort(11,\frac{5}{\sqrt{24-9\times 2-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vynásobením 6 a 4 získáte 24.
sort(11,\frac{5}{\sqrt{24-18-5}}+\sqrt{3^{2}})
Vynásobením 9 a 2 získáte 18.
sort(11,\frac{5}{\sqrt{6-5}}+\sqrt{3^{2}})
Odečtěte 18 od 24 a dostanete 6.
sort(11,\frac{5}{\sqrt{1}}+\sqrt{3^{2}})
Odečtěte 5 od 6 a dostanete 1.
sort(11,\frac{5}{1}+\sqrt{3^{2}})
Vypočítejte druhou odmocninu 1 a dostanete 1.
sort(11,5+\sqrt{3^{2}})
Vydělením čísla číslem 1 dostaneme číslo samotné.
sort(11,5+\sqrt{9})
Výpočtem 3 na 2 získáte 9.
sort(11,5+3)
Vypočítejte druhou odmocninu 9 a dostanete 3.
sort(11,8)
Sečtením 5 a 3 získáte 8.
11
Pokud chcete seznam seřadit, začněte od konkrétního prvku 11.
8,11
Vložte 8 do příslušného umístění v novém seznamu.