Přejít k hlavnímu obsahu
Seřadit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

sort(\sqrt{100},2\times 1\times \frac{100}{50},5\times \frac{5}{5}\times \frac{25}{5},1)
Vydělte číslo 2 číslem 2 a dostanete 1.
sort(\sqrt{100},2\times 1\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
Vydělte číslo 5 číslem 5 a dostanete 1.
sort(10,2\times 1\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
Vypočítejte druhou odmocninu 100 a dostanete 10.
sort(10,2\times \frac{100}{50},5\times 1\times \frac{25}{5},1)
Vynásobením 2 a 1 získáte 2.
sort(10,2\times 2,5\times 1\times \frac{25}{5},1)
Vydělte číslo 100 číslem 50 a dostanete 2.
sort(10,4,5\times 1\times \frac{25}{5},1)
Vynásobením 2 a 2 získáte 4.
sort(10,4,5\times \frac{25}{5},1)
Vynásobením 5 a 1 získáte 5.
sort(10,4,5\times 5,1)
Vydělte číslo 25 číslem 5 a dostanete 5.
sort(10,4,25,1)
Vynásobením 5 a 5 získáte 25.
10
Pokud chcete seznam seřadit, začněte od konkrétního prvku 10.
4,10
Vložte 4 do příslušného umístění v novém seznamu.
4,10,25
Vložte 25 do příslušného umístění v novém seznamu.
1,4,10,25
Vložte 1 do příslušného umístění v novém seznamu.