Přejít k hlavnímu obsahu
$\estwo{\fraction{x - 1}{2} - \fraction{y - 1}{3} = -\fraction{13}{36} (1)}{x - \fraction{11}{3} + \fraction{9 + 1}{2} = -\fraction{2}{3}} $
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

6x-22+3\left(9+1\right)=-4
Zvažte použití druhé rovnice. Vynásobte obě strany rovnice číslem 6, nejmenším společným násobkem čísel 3,2.
6x-22+3\times 10=-4
Sečtením 9 a 1 získáte 10.
6x-22+30=-4
Vynásobením 3 a 10 získáte 30.
6x+8=-4
Sečtením -22 a 30 získáte 8.
6x=-4-8
Odečtěte 8 od obou stran.
6x=-12
Odečtěte 8 od -4 a dostanete -12.
x=\frac{-12}{6}
Vydělte obě strany hodnotou 6.
x=-2
Vydělte číslo -12 číslem 6 a dostanete -2.
\frac{-2-1}{2}-\frac{y-1}{3}=-\frac{13}{36}
Zvažte použití první rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
18\left(-2-1\right)-12\left(y-1\right)=-13
Vynásobte obě strany rovnice číslem 36, nejmenším společným násobkem čísel 2,3,36.
18\left(-3\right)-12\left(y-1\right)=-13
Odečtěte 1 od -2 a dostanete -3.
-54-12\left(y-1\right)=-13
Vynásobením 18 a -3 získáte -54.
-54-12y+12=-13
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -12 číslem y-1.
-42-12y=-13
Sečtením -54 a 12 získáte -42.
-12y=-13+42
Přidat 42 na obě strany.
-12y=29
Sečtením -13 a 42 získáte 29.
y=-\frac{29}{12}
Vydělte obě strany hodnotou -12.
x=-2 y=-\frac{29}{12}
Systém je teď vyřešený.