Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y, z
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

10\times 5=7x
Zvažte použití první rovnice. Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice číslem 10x, nejmenším společným násobkem čísel x,10.
50=7x
Vynásobením 10 a 5 získáte 50.
7x=50
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
x=\frac{50}{7}
Vydělte obě strany hodnotou 7.
x=\frac{50}{7} y=6 z=6
Systém je teď vyřešený.