Přejít k hlavnímu obsahu
$\esthree{3 - 3 y = -4}{z = -2 y}{a = z} $
Vyřešte pro: y, z, a
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-3y=-4-3
Zvažte použití první rovnice. Odečtěte 3 od obou stran.
-3y=-7
Odečtěte 3 od -4 a dostanete -7.
y=\frac{-7}{-3}
Vydělte obě strany hodnotou -3.
y=\frac{7}{3}
Zlomek \frac{-7}{-3} se dá zjednodušit na \frac{7}{3} odstraněním záporného znaménka z čitatele i jmenovatele.
z=-2\times \left(\frac{7}{3}\right)
Zvažte použití druhé rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
z=-\frac{14}{3}
Vynásobením -2 a \frac{7}{3} získáte -\frac{14}{3}.
a=-\frac{14}{3}
Zvažte použití třetí rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
y=\frac{7}{3} z=-\frac{14}{3} a=-\frac{14}{3}
Systém je teď vyřešený.