Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y, z, a
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2\left(x-11\right)+3\left(9+1\right)=-4
Zvažte použití druhé rovnice. Vynásobte obě strany rovnice číslem 6, nejmenším společným násobkem čísel 3,2.
2x-22+3\left(9+1\right)=-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem x-11.
2x-22+3\times 10=-4
Sečtením 9 a 1 získáte 10.
2x-22+30=-4
Vynásobením 3 a 10 získáte 30.
2x+8=-4
Sečtením -22 a 30 získáte 8.
2x=-4-8
Odečtěte 8 od obou stran.
2x=-12
Odečtěte 8 od -4 a dostanete -12.
x=\frac{-12}{2}
Vydělte obě strany hodnotou 2.
x=-6
Vydělte číslo -12 číslem 2 a dostanete -6.
\frac{-6-1}{2}-\frac{y-1}{3}=-\frac{13}{30}
Zvažte použití první rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
15\left(-6-1\right)-10\left(y-1\right)=-13
Vynásobte obě strany rovnice číslem 30, nejmenším společným násobkem čísel 2,3,30.
15\left(-7\right)-10\left(y-1\right)=-13
Odečtěte 1 od -6 a dostanete -7.
-105-10\left(y-1\right)=-13
Vynásobením 15 a -7 získáte -105.
-105-10y+10=-13
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -10 číslem y-1.
-95-10y=-13
Sečtením -105 a 10 získáte -95.
-10y=-13+95
Přidat 95 na obě strany.
-10y=82
Sečtením -13 a 95 získáte 82.
y=\frac{82}{-10}
Vydělte obě strany hodnotou -10.
y=-\frac{41}{5}
Vykraťte zlomek \frac{82}{-10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
z=-6-1-2\left(-\frac{41}{5}\right)
Zvažte použití třetí rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
z=-7-2\left(-\frac{41}{5}\right)
Odečtěte 1 od -6 a dostanete -7.
z=-7+\frac{82}{5}
Vynásobením -2 a -\frac{41}{5} získáte \frac{82}{5}.
z=\frac{47}{5}
Sečtením -7 a \frac{82}{5} získáte \frac{47}{5}.
a=\frac{47}{5}
Zvažte použití čtvrté rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
x=-6 y=-\frac{41}{5} z=\frac{47}{5} a=\frac{47}{5}
Systém je teď vyřešený.