Přejít k hlavnímu obsahu
$\left( \begin{array} { l } { 1 } \\ { 2 } \\ { 3 } \end{array} \right) + \left( \begin{array} { l } { 4 } \\ { 5 } \\ { 6 } \end{array} \right) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Transponovat matici
Tick mark Image

Sdílet

\left(\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\right)+\left(\begin{matrix}4\\5\\6\end{matrix}\right)
Dvě matice můžete sčítat nebo odečítat jen tehdy, když mají stejný počet řádků a sloupců.
\left(\begin{matrix}1+4\\2+5\\3+6\end{matrix}\right)
Pokud chcete sečíst dvě matice, sečtěte příslušné prvky.
\left(\begin{matrix}5\\7\\9\end{matrix}\right)
Sečtěte všechny prvky matice.