Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

det(\left(\begin{matrix}1&1&1\\4&1&2\\0&1&6\end{matrix}\right))
Najděte determinant matice pomocí metody diagonál.
\left(\begin{matrix}1&1&1&1&1\\4&1&2&4&1\\0&1&6&0&1\end{matrix}\right)
Původní matici rozšiřte tak, že první dva sloupce zopakujete jako čtvrtý a pátý sloupec.
6+4=10
Začněte levou horní položkou, násobte dolů podél diagonál a sečtěte výsledné součiny.
2+6\times 4=26
Začněte levou dolní položkou, násobte vzhůru podél diagonál a sečtěte výsledné součiny.
10-26
Odečtěte součet součinů hlavní diagonály od součtu součinů vedlejší diagonály.
-16
Odečtěte číslo 26 od čísla 10.
det(\left(\begin{matrix}1&1&1\\4&1&2\\0&1&6\end{matrix}\right))
Najděte determinant matice metodou roznásobení minorů (označuje se také jako rozvoj podle algebraických doplňků).
det(\left(\begin{matrix}1&2\\1&6\end{matrix}\right))-det(\left(\begin{matrix}4&2\\0&6\end{matrix}\right))+det(\left(\begin{matrix}4&1\\0&1\end{matrix}\right))
Pokud chcete použít metodu rozvoje podle minorů, vynásobte každý prvek z prvního řádku jeho minorem, který je determinantou matice 2\times 2 vytvořené odstraněním řádku a sloupce, které obsahují tento prvek, a pak ho vynásobte znakem pozice prvku.
6-2-4\times 6+4
V případě matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je determinant ad-bc.
4-24+4
Proveďte zjednodušení.
-16
Výsledek získáte sečtením členů.