Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

det(\left(\begin{matrix}1&1&-1\\0&1&2\\1&1&0\end{matrix}\right))
Najděte determinant matice pomocí metody diagonál.
\left(\begin{matrix}1&1&-1&1&1\\0&1&2&0&1\\1&1&0&1&1\end{matrix}\right)
Původní matici rozšiřte tak, že první dva sloupce zopakujete jako čtvrtý a pátý sloupec.
2=2
Začněte levou horní položkou, násobte dolů podél diagonál a sečtěte výsledné součiny.
-1+2=1
Začněte levou dolní položkou, násobte vzhůru podél diagonál a sečtěte výsledné součiny.
2-1
Odečtěte součet součinů hlavní diagonály od součtu součinů vedlejší diagonály.
1
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
det(\left(\begin{matrix}1&1&-1\\0&1&2\\1&1&0\end{matrix}\right))
Najděte determinant matice metodou roznásobení minorů (označuje se také jako rozvoj podle algebraických doplňků).
det(\left(\begin{matrix}1&2\\1&0\end{matrix}\right))-det(\left(\begin{matrix}0&2\\1&0\end{matrix}\right))-det(\left(\begin{matrix}0&1\\1&1\end{matrix}\right))
Pokud chcete použít metodu rozvoje podle minorů, vynásobte každý prvek z prvního řádku jeho minorem, který je determinantou matice 2\times 2 vytvořené odstraněním řádku a sloupce, které obsahují tento prvek, a pak ho vynásobte znakem pozice prvku.
-2-\left(-2\right)-\left(-1\right)
V případě matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je determinant ad-bc.
1
Výsledek získáte sečtením členů.