Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

det(\left(\begin{matrix}48&90\\100&10\end{matrix}\right))
Najděte determinant matice.
48\times 10-90\times 100
V případě matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je determinant ad-bc.
480-90\times 100
Vynásobte číslo 48 číslem 10.
480-9000
Vynásobte číslo 90 číslem 100.
-8520
Odečtěte číslo 9000 od čísla 480.