Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Vypočítat determinant
Tick mark Image

Sdílet

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)-\left(\begin{matrix}0&3\\1&5\end{matrix}\right)
Dvě matice můžete sčítat nebo odečítat jen tehdy, když mají stejný počet řádků a sloupců.
\left(\begin{matrix}2&3-3\\5-1&4-5\end{matrix}\right)
Pokud chcete odečíst dvě matice, odečtěte příslušné prvky.
\left(\begin{matrix}2&0\\5-1&4-5\end{matrix}\right)
Odečtěte číslo 3 od čísla 3.
\left(\begin{matrix}2&0\\4&4-5\end{matrix}\right)
Odečtěte číslo 1 od čísla 5.
\left(\begin{matrix}2&0\\4&-1\end{matrix}\right)
Odečtěte číslo 5 od čísla 4.