Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Vypočítat determinant
Tick mark Image

Sdílet

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}0&3\\1&5\end{matrix}\right)
Násobení matic je definováno v případě, že se počet sloupců v první matici rovná počtu řádků ve druhé matici.
\left(\begin{matrix}3&\\&\end{matrix}\right)
Vynásobte každý prvek na prvním řádku první matice odpovídajícím prvkem v prvním sloupci druhé matice. Sečtením těchto součinů pak dostanete prvek prvního řádku v prvním sloupci matice součinů.
\left(\begin{matrix}3&2\times 3+3\times 5\\4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
Ostatní prvky matice součinu získáte stejným způsobem.
\left(\begin{matrix}3&6+15\\4&15+20\end{matrix}\right)
Každý prvek zjednodušte vynásobením jednotlivých členů.
\left(\begin{matrix}3&21\\4&35\end{matrix}\right)
Sečtěte všechny prvky matice.