Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Vypočítat determinant
Tick mark Image

Sdílet

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)+\left(\begin{matrix}2&0\\-1&1\end{matrix}\right)
Dvě matice můžete sčítat nebo odečítat jen tehdy, když mají stejný počet řádků a sloupců.
\left(\begin{matrix}2+2&3\\5-1&4+1\end{matrix}\right)
Pokud chcete sečíst dvě matice, sečtěte příslušné prvky.
\left(\begin{matrix}4&3\\5-1&4+1\end{matrix}\right)
Přidejte uživatele 2 do skupiny 2.
\left(\begin{matrix}4&3\\4&4+1\end{matrix}\right)
Přidejte uživatele 5 do skupiny -1.
\left(\begin{matrix}4&3\\4&5\end{matrix}\right)
Přidejte uživatele 4 do skupiny 1.