Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k θ
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\int \frac{1}{2}\times 2\sin(2\theta )\mathrm{d}x
Nejdříve vyhodnoťte neurčitý integrál.
\frac{1}{2}\times 2x\sin(2\theta )
Najděte si integrál \frac{1}{2}\times 2\sin(2\theta ) pomocí \int a\mathrm{d}x=ax tabulky společného integrálového pravidla.
2\sin(\theta )\cos(\theta )+0\times 2\sin(\theta )\cos(\theta )
Určitý integrál je primitivní funkcí výrazu vyhodnocené jako horní limita integrace minus primitivní funkce vyhodnocená jako spodní limita integrace.
\sin(2\theta )
Proveďte zjednodušení.