Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{3}{\exponential{n}{2}} = \fraction{n - 4}{3 \exponential{n}{2}} + \fraction{2}{3 \exponential{n}{2}} $
Vyřešte pro: n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\times 3=n-4+2
Proměnná n se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice číslem 3n^{2}, nejmenším společným násobkem čísel n^{2},3n^{2}.
9=n-4+2
Vynásobením 3 a 3 získáte 9.
9=n-2
Sečtením -4 a 2 získáte -2.
n-2=9
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
n=9+2
Přidat 2 na obě strany.
n=11
Sečtením 9 a 2 získáte 11.