Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{x - 120500}{x} = 0.02 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x-120500=0.02x
Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou x.
x-120500-0.02x=0
Odečtěte 0.02x od obou stran.
0.98x-120500=0
Sloučením x a -0.02x získáte 0.98x.
0.98x=120500
Přidat 120500 na obě strany. Po přičtení hodnoty nula dostaneme původní hodnotu.
x=\frac{120500}{0.98}
Vydělte obě strany hodnotou 0.98.
x=\frac{12050000}{98}
Rozbalte položku \frac{120500}{0.98} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 100.
x=\frac{6025000}{49}
Vykraťte zlomek \frac{12050000}{98} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.