Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{x}{7} = \fraction{6 - x}{5} $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5x=7\left(6-x\right)
Vynásobte obě strany rovnice číslem 35, nejmenším společným násobkem čísel 7,5.
5x=42-7x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7 číslem 6-x.
5x+7x=42
Přidat 7x na obě strany.
12x=42
Sloučením 5x a 7x získáte 12x.
x=\frac{42}{12}
Vydělte obě strany hodnotou 12.
x=\frac{7}{2}
Vykraťte zlomek \frac{42}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 6.