Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\left(a-2\right)b}{b\left(a+2\right)}-\frac{a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro a+2 a b je b\left(a+2\right). Vynásobte číslo \frac{a-2}{a+2} číslem \frac{b}{b}. Vynásobte číslo \frac{a^{2}}{b} číslem \frac{a+2}{a+2}.
\frac{\left(a-2\right)b-a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{\left(a-2\right)b}{b\left(a+2\right)} a \frac{a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{ab-2b-a^{3}-2a^{2}}{b\left(a+2\right)}
Proveďte násobení ve výrazu \left(a-2\right)b-a^{2}\left(a+2\right).
\frac{ab-2b-a^{3}-2a^{2}}{ab+2b}
Roznásobte b\left(a+2\right).
\frac{\left(a-2\right)b}{b\left(a+2\right)}-\frac{a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro a+2 a b je b\left(a+2\right). Vynásobte číslo \frac{a-2}{a+2} číslem \frac{b}{b}. Vynásobte číslo \frac{a^{2}}{b} číslem \frac{a+2}{a+2}.
\frac{\left(a-2\right)b-a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{\left(a-2\right)b}{b\left(a+2\right)} a \frac{a^{2}\left(a+2\right)}{b\left(a+2\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{ab-2b-a^{3}-2a^{2}}{b\left(a+2\right)}
Proveďte násobení ve výrazu \left(a-2\right)b-a^{2}\left(a+2\right).
\frac{ab-2b-a^{3}-2a^{2}}{ab+2b}
Roznásobte b\left(a+2\right).