Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: y
Tick mark Image
Graf

Sdílet

4\times 2y\geq 3y-36
Vynásobte obě strany rovnice číslem 12, nejmenším společným násobkem čísel 3,4. Protože 12 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
8y\geq 3y-36
Vynásobením 4 a 2 získáte 8.
8y-3y\geq -36
Odečtěte 3y od obou stran.
5y\geq -36
Sloučením 8y a -3y získáte 5y.
y\geq -\frac{36}{5}
Vydělte obě strany hodnotou 5. Protože 5 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.