Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{2 x}{e x + b x} + \fraction{3 y}{e y + b y} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k b
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2x}{x\left(b+e\right)}+\frac{3y}{ey+by}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{2x}{ex+bx}.
\frac{2}{b+e}+\frac{3y}{ey+by}
Vykraťte x v čitateli a jmenovateli.
\frac{2}{b+e}+\frac{3y}{y\left(b+e\right)}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{3y}{ey+by}.
\frac{2}{b+e}+\frac{3}{b+e}
Vykraťte y v čitateli a jmenovateli.
\frac{5}{b+e}
Vzhledem k tomu, že \frac{2}{b+e} a \frac{3}{b+e} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů. Sečtením 2 a 3 získáte 5.