Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{2}{5} * {3\fraction{1}{9}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2}{5}\times \left(\frac{27+1}{9}\right)
Vynásobením 3 a 9 získáte 27.
\frac{2}{5}\times \left(\frac{28}{9}\right)
Sečtením 27 a 1 získáte 28.
\frac{2\times 28}{5\times 9}
Vynásobte zlomek \frac{2}{5} zlomkem \frac{28}{9} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{56}{45}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{2\times 28}{5\times 9}.