Přejít k hlavnímu obsahu
start fraction, 19, divided by, 56, end fraction, minus, start fraction, 1, divided by, 72, end fraction, minus, start fraction, 10, divided by, 84, end fraction, plus, start fraction, 8, divided by, 63, end fraction, equals, equals
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{171}{504}-\frac{7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Nejmenší společný násobek čísel 56 a 72 je 504. Převeďte \frac{19}{56} a \frac{1}{72} na zlomky se jmenovatelem 504.
\frac{171-7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Vzhledem k tomu, že \frac{171}{504} a \frac{7}{504} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{164}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Odečtěte 7 od 171 a dostanete 164.
\frac{41}{126}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Vykraťte zlomek \frac{164}{504} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{41}{126}-\frac{5}{42}+\frac{8}{63}
Vykraťte zlomek \frac{10}{84} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{41}{126}-\frac{15}{126}+\frac{8}{63}
Nejmenší společný násobek čísel 126 a 42 je 126. Převeďte \frac{41}{126} a \frac{5}{42} na zlomky se jmenovatelem 126.
\frac{41-15}{126}+\frac{8}{63}
Vzhledem k tomu, že \frac{41}{126} a \frac{15}{126} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{26}{126}+\frac{8}{63}
Odečtěte 15 od 41 a dostanete 26.
\frac{13}{63}+\frac{8}{63}
Vykraťte zlomek \frac{26}{126} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{13+8}{63}
Vzhledem k tomu, že \frac{13}{63} a \frac{8}{63} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{21}{63}
Sečtením 13 a 8 získáte 21.
\frac{1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{21}{63} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 21.