Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{1}{2} * \fraction{5}{4} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1\times 5}{2\times 4}
Vynásobte zlomek \frac{1}{2} zlomkem \frac{5}{4} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{5}{8}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{1\times 5}{2\times 4}.