Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\fraction{8}{5}}{\fraction{2}{25} - \fraction{5}{16}} = 3 $
Ověřit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\frac{8}{5}}{\frac{32}{400}-\frac{125}{400}}=3
Nejmenší společný násobek čísel 25 a 16 je 400. Převeďte \frac{2}{25} a \frac{5}{16} na zlomky se jmenovatelem 400.
\frac{\frac{8}{5}}{\frac{32-125}{400}}=3
Vzhledem k tomu, že \frac{32}{400} a \frac{125}{400} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{8}{5}}{-\frac{93}{400}}=3
Odečtěte 125 od 32 a dostanete -93.
\frac{8}{5}\left(-\frac{400}{93}\right)=3
Vydělte číslo \frac{8}{5} zlomkem -\frac{93}{400} tak, že číslo \frac{8}{5} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku -\frac{93}{400}.
\frac{8\left(-400\right)}{5\times 93}=3
Vynásobte zlomek \frac{8}{5} zlomkem -\frac{400}{93} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{-3200}{465}=3
Proveďte násobení ve zlomku \frac{8\left(-400\right)}{5\times 93}.
-\frac{640}{93}=3
Vykraťte zlomek \frac{-3200}{465} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
-\frac{640}{93}=\frac{279}{93}
Umožňuje převést 3 na zlomek \frac{279}{93}.
\text{false}
Porovnejte -\frac{640}{93} s \frac{279}{93}.