Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{x - 2}{6} >= \fraction{x - 1}{9} + \fraction{7}{18} $
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\left(x-2\right)\geq 2\left(x-1\right)+7
Vynásobte obě strany rovnice číslem 18, nejmenším společným násobkem čísel 6,9,18. Protože 18 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
3x-6\geq 2\left(x-1\right)+7
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem x-2.
3x-6\geq 2x-2+7
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem x-1.
3x-6\geq 2x+5
Sečtením -2 a 7 získáte 5.
3x-6-2x\geq 5
Odečtěte 2x od obou stran.
x-6\geq 5
Sloučením 3x a -2x získáte x.
x\geq 5+6
Přidat 6 na obě strany.
x\geq 11
Sečtením 5 a 6 získáte 11.