Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4x-3\times 3x=1
Vynásobte obě strany rovnice číslem 12, nejmenším společným násobkem čísel 3,4,12.
4x-9x=1
Vynásobením -3 a 3 získáte -9.
-5x=1
Sloučením 4x a -9x získáte -5x.
x=\frac{1}{-5}
Vydělte obě strany hodnotou -5.
x=-\frac{1}{5}
Zlomek \frac{1}{-5} může být přepsán jako -\frac{1}{5} extrahováním záporného znaménka.