Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7x=12\times 6
Vynásobte obě strany rovnice číslem 168, nejmenším společným násobkem čísel 24,14.
7x=72
Vynásobením 12 a 6 získáte 72.
x=\frac{72}{7}
Vydělte obě strany hodnotou 7.