Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2\times 6x^{2-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
12x^{2-1}
Vynásobte číslo 2 číslem 6.
12x^{1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
12x
Pro všechny členy t, t^{1}=t.