Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{9}{5} z (5 z - 3) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{9}{5}z\times 5z+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{9}{5}z číslem 5z-3.
\frac{9}{5}z^{2}\times 5+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
Vynásobením z a z získáte z^{2}.
9z^{2}+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
Vykraťte 5 a 5.
9z^{2}+\frac{9\left(-3\right)}{5}z
Vyjádřete \frac{9}{5}\left(-3\right) jako jeden zlomek.
9z^{2}+\frac{-27}{5}z
Vynásobením 9 a -3 získáte -27.
9z^{2}-\frac{27}{5}z
Zlomek \frac{-27}{5} může být přepsán jako -\frac{27}{5} extrahováním záporného znaménka.
\frac{9}{5}z\times 5z+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{9}{5}z číslem 5z-3.
\frac{9}{5}z^{2}\times 5+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
Vynásobením z a z získáte z^{2}.
9z^{2}+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
Vykraťte 5 a 5.
9z^{2}+\frac{9\left(-3\right)}{5}z
Vyjádřete \frac{9}{5}\left(-3\right) jako jeden zlomek.
9z^{2}+\frac{-27}{5}z
Vynásobením 9 a -3 získáte -27.
9z^{2}-\frac{27}{5}z
Zlomek \frac{-27}{5} může být přepsán jako -\frac{27}{5} extrahováním záporného znaménka.