Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{35}{30}-\frac{26}{30}
Nejmenší společný násobek čísel 6 a 15 je 30. Převeďte \frac{7}{6} a \frac{13}{15} na zlomky se jmenovatelem 30.
\frac{35-26}{30}
Vzhledem k tomu, že \frac{35}{30} a \frac{26}{30} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{9}{30}
Odečtěte 26 od 35 a dostanete 9.
\frac{3}{10}
Vykraťte zlomek \frac{9}{30} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 3.