Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{7\times 13}{3\times 8}
Vynásobte zlomek \frac{7}{3} zlomkem \frac{13}{8} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{91}{24}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{7\times 13}{3\times 8}.