Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{7\times 12}{3\times 5}
Vynásobte zlomek \frac{7}{3} zlomkem \frac{12}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{84}{15}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{7\times 12}{3\times 5}.
\frac{28}{5}
Vykraťte zlomek \frac{84}{15} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 3.