Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{6\left(\sqrt{7}-2\right)}{\left(\sqrt{7}+2\right)\left(\sqrt{7}-2\right)}
Převeďte jmenovatele \frac{6}{\sqrt{7}+2} na racionální číslo tak, že vynásobíte čitatele a jmenovatele hodnotou \sqrt{7}-2.
\frac{6\left(\sqrt{7}-2\right)}{\left(\sqrt{7}\right)^{2}-2^{2}}
Zvažte \left(\sqrt{7}+2\right)\left(\sqrt{7}-2\right). Násobení je možné převést na rozdíl druhých mocnin pomocí tohoto pravidla: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2}.
\frac{6\left(\sqrt{7}-2\right)}{7-4}
Umocněte číslo \sqrt{7} na druhou. Umocněte číslo 2 na druhou.
\frac{6\left(\sqrt{7}-2\right)}{3}
Odečtěte 4 od 7 a dostanete 3.
2\left(\sqrt{7}-2\right)
Vydělte číslo 6\left(\sqrt{7}-2\right) číslem 3 a dostanete 2\left(\sqrt{7}-2\right).
2\sqrt{7}-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem \sqrt{7}-2.