Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{5 x - 1}{5} - \fraction{1 + x}{2} = 3 - \fraction{x - 1}{4} $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4\left(5x-1\right)-10\left(1+x\right)=60-5\left(x-1\right)
Vynásobte obě strany rovnice číslem 20, nejmenším společným násobkem čísel 5,2,4.
20x-4-10\left(1+x\right)=60-5\left(x-1\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 4 číslem 5x-1.
20x-4-10-10x=60-5\left(x-1\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -10 číslem 1+x.
20x-14-10x=60-5\left(x-1\right)
Odečtěte 10 od -4 a dostanete -14.
10x-14=60-5\left(x-1\right)
Sloučením 20x a -10x získáte 10x.
10x-14=60-5x+5
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -5 číslem x-1.
10x-14=65-5x
Sečtením 60 a 5 získáte 65.
10x-14+5x=65
Přidat 5x na obě strany.
15x-14=65
Sloučením 10x a 5x získáte 15x.
15x=65+14
Přidat 14 na obě strany.
15x=79
Sečtením 65 a 14 získáte 79.
x=\frac{79}{15}
Vydělte obě strany hodnotou 15.