Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{5\times 4}{6\times 15}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
Vynásobte zlomek \frac{5}{6} zlomkem \frac{4}{15} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{20}{90}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{5\times 4}{6\times 15}.
\frac{2}{9}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
Vykraťte zlomek \frac{20}{90} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 10.
\frac{2}{9}-\frac{3}{5}\times \frac{10}{9}
Vykraťte zlomek \frac{20}{18} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{2}{9}-\frac{3\times 10}{5\times 9}
Vynásobte zlomek \frac{3}{5} zlomkem \frac{10}{9} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{2}{9}-\frac{30}{45}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{3\times 10}{5\times 9}.
\frac{2}{9}-\frac{2}{3}
Vykraťte zlomek \frac{30}{45} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 15.
\frac{2}{9}-\frac{6}{9}
Nejmenší společný násobek čísel 9 a 3 je 9. Převeďte \frac{2}{9} a \frac{2}{3} na zlomky se jmenovatelem 9.
\frac{2-6}{9}
Vzhledem k tomu, že \frac{2}{9} a \frac{6}{9} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
-\frac{4}{9}
Odečtěte 6 od 2 a dostanete -4.