Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{4 \exponential{x}{\fraction{1}{2}}}{8 \exponential{x}{\fraction{1}{3}}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{4^{1}\sqrt{x}}{8^{1}\sqrt[3]{x}}
Pomocí pravidel pro mocnitele zjednodušte výraz.
\frac{4^{1}x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}}{8^{1}}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\frac{4^{1}\sqrt[6]{x}}{8^{1}}
Odečtěte zlomek \frac{1}{3} od zlomku \frac{1}{2} tak, že najdete společného jmenovatele a odečtete čitatele. Pokud je to možné, zlomek pak co nejvíce vykraťte.
\frac{1}{2}\sqrt[6]{x}
Vykraťte zlomek \frac{4}{8} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{4}{8}x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}})
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{2}\sqrt[6]{x})
Proveďte výpočet.
\frac{1}{6}\times \left(\frac{1}{2}\right)x^{\frac{1}{6}-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
\frac{1}{12}x^{-\frac{5}{6}}
Proveďte výpočet.