Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4=19.5x
Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou x.
19.5x=4
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
x=\frac{4}{19.5}
Vydělte obě strany hodnotou 19.5.
x=\frac{40}{195}
Rozbalte položku \frac{4}{19.5} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
x=\frac{8}{39}
Vykraťte zlomek \frac{40}{195} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.