Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{-3}{x^{7}}+x
Vzhledem k tomu, že \frac{4}{x^{7}} a \frac{7}{x^{7}} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů. Odečtěte 7 od 4 a dostanete -3.
\frac{-3}{x^{7}}+\frac{xx^{7}}{x^{7}}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo x číslem \frac{x^{7}}{x^{7}}.
\frac{-3+xx^{7}}{x^{7}}
Vzhledem k tomu, že \frac{-3}{x^{7}} a \frac{xx^{7}}{x^{7}} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{-3+x^{8}}{x^{7}}
Proveďte násobení ve výrazu -3+xx^{7}.