Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: v
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2\times 4=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Proměnná v se nemůže rovnat hodnotě -3, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice číslem 2\left(v+3\right), nejmenším společným násobkem čísel v+3,2v+6.
8=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Vynásobením 2 a 4 získáte 8.
8=-5+6\left(v+3\right)
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
8=-5+6v+18
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem v+3.
8=13+6v
Sečtením -5 a 18 získáte 13.
13+6v=8
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
6v=8-13
Odečtěte 13 od obou stran.
6v=-5
Odečtěte 13 od 8 a dostanete -5.
v=\frac{-5}{6}
Vydělte obě strany hodnotou 6.
v=-\frac{5}{6}
Zlomek \frac{-5}{6} může být přepsán jako -\frac{5}{6} extrahováním záporného znaménka.