Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\left(3x-1\right)-6x=2\left(5-x\right)
Vynásobte obě strany rovnice číslem 18, nejmenším společným násobkem čísel 6,3,9.
9x-3-6x=2\left(5-x\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem 3x-1.
3x-3=2\left(5-x\right)
Sloučením 9x a -6x získáte 3x.
3x-3=10-2x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem 5-x.
3x-3+2x=10
Přidat 2x na obě strany.
5x-3=10
Sloučením 3x a 2x získáte 5x.
5x=10+3
Přidat 3 na obě strany.
5x=13
Sečtením 10 a 3 získáte 13.
x=\frac{13}{5}
Vydělte obě strany hodnotou 5.