Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{3 x - 1}{5} - \fraction{5 x + 1}{6} = \fraction{x + 1}{8} - 3 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

24\left(3x-1\right)-20\left(5x+1\right)=15\left(x+1\right)-360
Vynásobte obě strany rovnice číslem 120, nejmenším společným násobkem čísel 5,6,8.
72x-24-20\left(5x+1\right)=15\left(x+1\right)-360
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 24 číslem 3x-1.
72x-24-100x-20=15\left(x+1\right)-360
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -20 číslem 5x+1.
-28x-24-20=15\left(x+1\right)-360
Sloučením 72x a -100x získáte -28x.
-28x-44=15\left(x+1\right)-360
Odečtěte 20 od -24 a dostanete -44.
-28x-44=15x+15-360
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 15 číslem x+1.
-28x-44=15x-345
Odečtěte 360 od 15 a dostanete -345.
-28x-44-15x=-345
Odečtěte 15x od obou stran.
-43x-44=-345
Sloučením -28x a -15x získáte -43x.
-43x=-345+44
Přidat 44 na obě strany.
-43x=-301
Sečtením -345 a 44 získáte -301.
x=\frac{-301}{-43}
Vydělte obě strany hodnotou -43.
x=7
Vydělte číslo -301 číslem -43 a dostanete 7.