Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{3 b - 39}{\exponential{b}{2} - 7 b + 10} - \fraction{3}{b - 2} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3}{b-2}
Rozložte b^{2}-7b+10 na součin.
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro \left(b-5\right)\left(b-2\right) a b-2 je \left(b-5\right)\left(b-2\right). Vynásobte číslo \frac{3}{b-2} číslem \frac{b-5}{b-5}.
\frac{3b-39-3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} a \frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{3b-39-3b+15}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Proveďte násobení ve výrazu 3b-39-3\left(b-5\right).
\frac{-24}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Slučte stejné členy ve výrazu 3b-39-3b+15.
\frac{-24}{b^{2}-7b+10}
Roznásobte \left(b-5\right)\left(b-2\right).
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3}{b-2}
Rozložte b^{2}-7b+10 na součin.
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro \left(b-5\right)\left(b-2\right) a b-2 je \left(b-5\right)\left(b-2\right). Vynásobte číslo \frac{3}{b-2} číslem \frac{b-5}{b-5}.
\frac{3b-39-3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} a \frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{3b-39-3b+15}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Proveďte násobení ve výrazu 3b-39-3\left(b-5\right).
\frac{-24}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
Slučte stejné členy ve výrazu 3b-39-3b+15.
\frac{-24}{b^{2}-7b+10}
Roznásobte \left(b-5\right)\left(b-2\right).