Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k a
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3\times 3}{12a}-\frac{2}{12a}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro 4a a 6a je 12a. Vynásobte číslo \frac{3}{4a} číslem \frac{3}{3}. Vynásobte číslo \frac{1}{6a} číslem \frac{2}{2}.
\frac{3\times 3-2}{12a}
Vzhledem k tomu, že \frac{3\times 3}{12a} a \frac{2}{12a} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{9-2}{12a}
Proveďte násobení ve výrazu 3\times 3-2.
\frac{7}{12a}
Proveďte výpočty ve výrazu 9-2.