Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{3}{4} + \fraction{5}{6} - \fraction{15}{12} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{9}{12}+\frac{10}{12}-\frac{15}{12}
Nejmenší společný násobek čísel 4 a 6 je 12. Převeďte \frac{3}{4} a \frac{5}{6} na zlomky se jmenovatelem 12.
\frac{9+10}{12}-\frac{15}{12}
Vzhledem k tomu, že \frac{9}{12} a \frac{10}{12} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{19}{12}-\frac{15}{12}
Sečtením 9 a 10 získáte 19.
\frac{19-15}{12}
Vzhledem k tomu, že \frac{19}{12} a \frac{15}{12} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{4}{12}
Odečtěte 15 od 19 a dostanete 4.
\frac{1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{4}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.