Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3\times 3}{2\times 5}
Vynásobte zlomek \frac{3}{2} zlomkem \frac{3}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{9}{10}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{3\times 3}{2\times 5}.